0

APINK phủ nhận việc trò chuyện trực tuyến với thành viên của EXO và phản hồi của SM UPDATE “Tin nhắn giữa Suho và người rò rỉ tập tin được tiết lộ”