0

B.A.P thể hiện bản chất thật sự của một chiến binh thông qua MV ‘Warrior’ phiên bản Nhật