2

B1A4 Gongchan đang hồi phục sau phẫu thuật cắt bỏ thận