0

B2ST chuẩn bị 500 chiếc hamburger cho fans để kỷ niệm sân khấu tạm biệt của họ