0

BEAST được chọn làm người mẫu cho game 3D Dance của Trung Quốc “Touch”