0

BEAST’s Yong Jun Hyung nói anh ấy chưa sẵn sàng hẹn hò với một ai khác