0

Big Bang biểu diễn tại Nagoya trước 81,000 người hâm mộ