0

Big Bang gửi lời nhắn tới Se7en trước khi anh nhập ngũ