1

Big Bang’s G-Dragon hỏi Epik High’s Tablo: “Sao em lại phải đóng vai phản diện?”