0

(Bố ơi! Mình đi đâu thế?) Tập đặc biệt bạn bè- Lũ trẻ thì rất vui, các ông bố thì rất mệt