0

BoA, G-Dragon, Yoo Hee Yeol và Primary sẽ tham gia chương trình “Infinity Challenge Song Festival’!