0

BoA tiết lộ cô được chọn vào phim “Make Your Move” ra sao và so sánh ca hát với diễn xuất