0

Bomi (A Pink) bày tỏ sự phấn khích khi có lịch trình bận rộn.