0

Các nghệ sĩ tôn vinh “Ngày giải phóng Hàn Quốc”