0

Cha của Lee Ki Kwang xin lỗi anh vì chiều cao khiêm tốn của anh ấy