0

Cha Seung Won đùa rằng việc anh gia nhập YG Entertainment là vì phòng ăn của công ty