0

Chàng “Running Man” Gary nói rằng anh không phản đối ý tưởng kết hôn với Song Ji Hyo