0

Chanyeol (EXO) chính thức xác nhận tham gia “Roomate”