0

Cheongdamdong 111″ CNBLUE, câu chuyện đẹp về tình bạn