0

Choi Sung Joon (Diễn viên đóng trong phim I Hear Your Voice) đang ở Việt Nam ?