0

CL (2NE1) đã phải tới phòng cấp cứu trong lúc ghi hình “Yoo Hee Yeol’s Sketchbook