0

CL (2NE1) tiết lộ cô đã được mời vào các vai diễn của các bộ phim Hollywood