0

Cl dăng hình lên Instagram ám chỉ 2NE1 sẽ Comeback trong thời gian tới.