0

CL nói lời tạm biệt với mẫu người lí tưởng của mình – Teddy