0

CNBLUE quảng bá cho đồ ăn của Hàn Quốc: Hãy gặp nhau ở Việt Nam vào tháng 9 nhé!