0

Công ty quản lý phủ nhận tin đồn Cha Seung Won kí hợp đồng với YG Entertainment