0

‘D-1 cho đến khi xuất ngũ’ Kim Hee Chul nhận được sự biểu dương là một quân nhân mẫu mực từ Quận trưởng