4

D.O (EXO) tiết lộ chấn thương mắt cá chân trên sân khấu “2013 MAMA”