0

“Đám cưới tháng 9″ Ji Sung – Lee Bo Young: Số lượng khách mời được tiết lộ