0

Dasom (Sistar) tiết lộ mỗi ngày chỉ ăn một bữa vì vấn đề cân nặng