0

Diễn viên hài Jo Se Ho ” Tôi từng hiểu lầm EXO Kris không lễ phép”