0

Diva Bada và Seohyun (SNSD) tận hưởng buổi đi chơi đêm cùng nhau