0

DSP Media cập nhật thông tin về tiến trình làm mới hợp đồng của KARA