0

DSP Media, Seungyeon và Jiyoung xin lỗi về cách cư xử của KARA trên Radio Star