0

DSP Media xác nhận KARA sẽ là một nhóm 5 thành viên cho các buổi lễ cuối năm