0

Dù bận rộn, Dara (2NE1) vẫn dành thời gian đến xem buổi nhạc kịch của Thunder (MBLAQ)