0

Dynamic Duo’s Choiza tiết lộ 2 tháng trước đã chia tay bạn gái 6 năm