0

Ever Lasting Friends tiễn LeeTeuk lên đường nhập ngũ!