0

EXO, Kim Hee Sun và JJCC được mời tham gia sự kiện từ thiện của Jackie Chan