0

EXO lập kỉ lục mới với sự kiện live stream ‘EXO LIVE! Growl on One Summer Night!’