0

EXO phá vỡ kỷ lục với 740.000 bản sao của ‘XOXO (Kiss & Hug) được bán chỉ trong 3 tháng