2

EXO tiếp bước theo thành công của đàn anh DBSK và Super Junior.