0

EXO tiết lộ suy nghĩ về việc chuẩn bị concert sau vụ kiện của Kris & mục tiêu tương lai