0

EXO và Lee Yoo Bi sẽ dẫn chương trình “2013 Melon Music Awards”