0

FT ISLAND và CNBlue gửi những tin nhắn viết tay đến người hâm mộ.