0

f(x) Sulli cho biết cô vẫn chưa có nụ hôn đầu // Sulli thú nhận rằng SNSD Tae Yeon và IU xinh hơn mình