0

f(x) trở thành người mẫu đại diện cho phiên bản Trung Quốc của trò chơi trực tuyến “Freestyle 2″