0

G-Dragon (Big Bang) tặng Jung Hyung Don một cái ôm từ đằng sau