0

G-Dragon của Big Bang nói Taeyang ở vị trí số 2 trong trái tim anh ấy