0

G-Dragon không có ý định rời khỏi YG Entertainment